การทอนเงิน

การทอนเงิน เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน

ที่จะช่วยสอนให้น้องๆฝึกคิดหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ซึ่งคำตอบไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น

ดาวน์โหลด 3818 ครั้ง
แชร์ไปยัง
ดาวน์โหลด 3818 ครั้ง
แชร์ไปยัง

สื่อการสอนที่คล้ายกัน

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.