เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

เริ่มใช้งาน
เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับเยาวชนไทยทุกคน

Principle of Platform

แนวคิดของแพลตฟอร์ม

Freedom to Fail

อิสรภาพที่จะล้มเหลว

เรามีหลักยึดในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งว่า การที่เยาวชนมีอิสรภาพที่จะทดลองและล้มเหลวได้ และเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นได้ จะเป็นเกราะคุ้มกันทางความคิดที่มั่นคงของอนาคตการศึกษาไทย

Continuity

ความต่อเนื่องในการเรียนรู้

เราเชื่อว่าวิธีคิดและวิธีโค้ดเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหารอบตัวได้เป็นอย่างดี ทักษะทางความคิดเช่นนี้จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ

Bite-sized Learning

การเรียนรู้แบบหน่วยเล็ก ๆ

เราแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นหน่วยย่อยให้พอดีกับน้อง ๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ในระยะเวลาที่เหมาะสม นั่นจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกับพวกเขา

Visualization

สื่อสารผ่านการใช้ภาพ

เรามุ่งเน้นการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ผ่านการใช้รูปภาพและแผนภาพ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนและเสริมสร้างจินตนาการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกระบวนการสอนวิธีคิดอย่างเป็นระบบ

Mini Game

เกมส่งเสริมความรู้

จะเป็นอย่างไร? ถ้าเราลองทำให้การเรียนรู้วิทยาการคำนวณไปอยู่ในรูปแบบเกม
ที่คิดค้นและสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เรียนและ
ผู้สนใจในการเรียนรู้วิธีคิดผ่านเนื้อหาวิทยาการคำนวณโดยเฉพาะ

Resource

สื่อการสอน

คลังข้อมูลที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเฉพาะ จากทีมงาน เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับคุณครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจวิทยาการคำนวณ สามารถเข้าถึง ดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Library

ห้องสมุดดิจิทัล

ห้องสมุดดิจิทัลของแพลตฟอร์มเรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด สำหรับคุณครูหรือผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้สอนและสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มให้กลายเป็นเนื้อหาที่คุณครูหรือผู้ปกครองต้องการได้

SPONSORS

ผู้สนับสนุน

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

พวกเราคือทีมเรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด รวมตัวจากกลุ่มคนที่มีทักษะหลากหลาย ที่มีความเชื่อร่วมกันว่า การศึกษาวิธีคิดที่ดี จะส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวสู่อนาคตได้เป็นอย่างดี พวกเราจึงอยากสร้างพื้นที่ในการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ผ่านทางแพลตฟอร์ม เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ดนี้ ให้กับเยาวชนไทยทุกคน

ถ้ามีความเชื่อเหมือนกันกับเรา และอยากร่วมทีมติดต่อได้เลยที่ [email protected]

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.