คู่มือการสร้าง Blockly Lab สำหรับคุณครู

Blockly Lab คือเครื่องมือสำหรับคุณครูสามารถสร้างบทเรียนโค้ดดิ้งแบบ Icon Block ในแบบของตัวเอง

จุดเด่นของสื่อโค้ดดิ้งสไตล์ Blockly

- สร้างโจทย์เองไม่เหมือนใคร

- ติดตามผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

- วิธีการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน เล่นได้ทุกวัย

- ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

- ปูพื้นฐานสู่การเขียนโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

- สร้างการเรียนรู้บูรณาการได้ไม่สิ้นสุด ตอบโจทย์หลักสูตรแกนกลางแบบจัดเต็ม

ดาวน์โหลด 4186 ครั้ง
แชร์ไปยัง
ดาวน์โหลด 4186 ครั้ง
แชร์ไปยัง

สื่อการสอนที่คล้ายกัน

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.