สไลด์ Co-ordinate จากเกม Find the rides

แจกฟรี สไลด์ประกอบการสอนเรื่อง Co-ordinate จากเกม Find the rides

ดาวน์โหลด 1884 ครั้ง
แชร์ไปยัง
ดาวน์โหลด 1884 ครั้ง
แชร์ไปยัง

สื่อการสอนที่คล้ายกัน

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.