ใบงานวิทยาการคำนวณ ป.4 ชุดที่ 1

  • ใบงานวิทยาการคำนวณ อ้างอิงหนังสือ สสวท. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • ใบงานตรงตัวชี้วัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ


  • ใบงานทุกใบอนุญาตให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง และจำหน่าย


ดาวน์โหลด 3035 ครั้ง
แชร์ไปยัง
ดาวน์โหลด 3035 ครั้ง
แชร์ไปยัง

สื่อการสอนที่คล้ายกัน

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.