ใบงาน Atbash & Caesar Game ชุดที่ 2


ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
แชร์ไปยัง
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
แชร์ไปยัง

สื่อการสอนที่คล้ายกัน

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.