ใบงาน Atbash & Caesar Game ชุดที่ 7

  • ใบงานวิทยาการคำนวณ 
  • ถอดรหัส เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ใบงานประกอบมินิเกม Atbash & Caesar Game (https://codingthailand.app/minigame/atbash-caesar)
ดาวน์โหลด 1453 ครั้ง
แชร์ไปยัง
ดาวน์โหลด 1453 ครั้ง
แชร์ไปยัง

สื่อการสอนที่คล้ายกัน

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.